Frågor och svar

För att hjälpa våra kunder förstå våra produkter och avfallshantering har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren.


En balpress är den bästa metoden för att samla material som skall återvinnas. Återvinningscentraler föredrar att material balas då det är lättare att hantera. De flesta återvinnarna kommer att ge dig ett bättre pris om ditt material är balat istället för löst. Balandet av avfallsmaterial har blivit populärt de senaste åren på grund av de höga markfyllnadspriserna i de flesta i-länderna. Andra anledningar till att köpa en balpress inkluderar: spara förvaringsutrymme, erbjuda ett säkrare och mer hygieniskt område och att hjälpa miljön.

MACFABs glaskross för flaskor kommer att minska ditt avfall av glas med ett ratio på 5:1. Denna minskning av krossat glas leder till att företaget behöver färre tunnor och insamlingar och därigenom görs stora besparingar.

Det finns många termer, följande är några av de populäraste: balpress för avfall, balpress för kartong, balpress, vertikal balpress, horisontell ballpress, paperskomprimerare, nedslagspress etc.

Det bästa är om du kontaktar din lokala MACFAB distributör för en fullständig genomgång av avfall; de kommer att mäta effekt och typer av avfall som genereras och erbjuda den bästa balpressen/maskinen för behovet.

I Europa kräver MACFABs utbud från MACFAB40 till MACFAB250 en normal enkelfas koppling. Från 450 till HZ 70t horizontal baler behövs en trefas koppling. För en mer teknisk/detaljerad beskrivning av balpressarnas elektriska krav, vänligen kontakta oss eller en av våra distributörer.

Genom att säkerställa att alla som använder balpressen förstår och följer riktlinjerna i den tillhandahållna manualen. Om manualen är förlorad eller skadad, vänligen kontakta er lokala distributör eller be om en kopia hos sales@MACFAB.com.

Du bör kontakta distributören som sålde balpressen till dig. Om du har förlorat distributörens uppgifter, vänligen kontakta oss med din balpress seriekod (på serieplattan).

En horisontell balpress bör övervägas när paper, kartong och andra återvinningsbara material överstiger kvantiteter av 150 ton per månad. Detta är bara en grov estimering, det bästa är att kontakta oss eller en av våra distributörer för att gå igenom era behov av avfallshantering. Vänligen notera att det finns många faktorer som spelar in när man köper en horisontell balpress så som laddningsalternativ, bindningsalternativ, max last, behov av genomströmning och materialtyp.

Allt samlat återvinningsmaterial förs i bulk in till pappersbruk eller exporteras till andra länder så som Kina för att återvinnas. I de flesta fall laddas balar i 20'/40' containers. MACFAB 450, 550 baler och MACFAB HZ50 T horizontal baler kommer att producera en bruksstorlek som använder maximalt av utrymme och ökar varje containers nyttolast. Samlade balar som inte är av export/bruksstorlek måste brytas ned och balas om innan de lastas i en container.

Det beror på storleken och typen av balar som du vill använda banden på.

  • På små balar är det vanligast med plastband
  • På balar av bruksstorlek används både plastband och ståltråd.
  • På horisontella  horizontal balar är ståltråd vanligast.

Plastband kan anses vara det renare och säkrare valet av de två materialen. När det kommer till att bryta balar i pappersbruk föredrar vissa återvinnare ståltråd då det är lättare att samla in än plastband. Om det handlar om kostnad så är plastband ett bättre val än ståltråd. Du bör konsultera din MACFAB distributör för det bästa alternativet.

Även om alla MACFABs avfalls/återvinningsutrustning klarar att drivas utomhus i tempererade klimat; rekommenderas det att maskinen förvaras inomhus är i ett täckt område. Genom att göra det kommer maskinens livslängd att ökas.

Det beror på vilket sätt pappret har strimlats, om pappret har strimlats i remsor kan det balas men papper som har strimlats till konfetti kan inte balas.

Plastflaskor måste granskas och sorteras innan de kan återvinnas. När strimlade flaskor skickas till återvinningsanläggningar uppkommer en fråga om det finns några förorenande plaster blandat med det strimlade materialet och det är omöjligt att sortera detta material om det har strimlats. Vår press för PET-flaskor är perfekt för att bala plastflaskor.

Kapsyler och ringar förorenar inte och är inget problem för plaståtervinningsföretag. Att ta av kapsylerna från PET-flaskorna hjälper balpressen att komprimera men det är inte nödvändigt att göra det. Vår balpress för PET-flaskor är perfekt för att bala PET-flaskor med lock/kapsyler som fortfarande sitter kvar på flaskorna då den har en unik mekanism för att göra hål vilket eliminerar behovet av att ta bort lock innan de balas.

I de flesta fall bryr sig återvinnarna inte om de finns en liten mängd tejp, men större mängder i balarna kommer att avvisas.

Det beror på storleken på din bal och vem som hämtar den. Bruksstorlekar kan i de flesta fall inte blandas, även om mindre balar måste balas om och vissa återvinnare kan sortera de två materialen vid denna punkt och således erbjuda denna tjänst.

Alla våra balpressar kan bala kläder men våra små balpressar är populärast för denna process. Anledningen är att storleken på balpressen passar hanteringen av kläder.

Ja, MACFAB 550 HD car tyre Baler är designad för att bala dessa material med en hög grad av återfjädring.

Pneumatiska balpressar är luft som drivs av en kompressor och luftdrivna cylindrar. Hydrauliska balpressar drivs genom en pump och en elektrisk motor genom att använda hydrauliska cylindrar. De flesta tillverkarna inkluderat MACFAB erbjuder hydrauliska balpressar.

Nej, dessa kan behandlas av återvinnaren, fäst till plastfilmen.

Avfallskomprimerare används för att pressa samman stora mängder blandat avfall i ett inneslutet område för att plockas upp och hämtas av din avfallshämtare. Denna process innebär att avfallet inte måste sorteras av företaget men det är ett dyrare alternativ för återvinning; det finns även en större chans för att förorena material så som kartong eller plast vilket gör dem omöjliga att återvinna. Balpressar används för att ta ur värdefulla material från avfallsströmmen och sortera dem i balar för upphämtning; detta sänker kostnaderna för avfallshantering och gör det enklare att återvinna ert material och det har även en lägre klimatpåverkan.

Vi rekommenderar att du bara använder högtryckstvätt på insidan av kammaren på din balpress.

I normala fall har vi inte det men våra distributörer kommer att ha begagnad utrustning att erbjuda. Vänligen kontakta oss angående dina önskemål för använd utrustning.

Som standard fyller vi våra balpressar med Mobil DET 24 hydraulisk olja (ISO 32). Om balpressen används i lägre temperaturer kan en annan olja behöva erbjudas.

Vi kan maila dig en elektronisk kopia. Vänligen låt oss veta serienumret på din balpress för att kunna bekräfta rätt användarmanual till er specifika modell.

Många av modellerna i MACFABs utbud av balpressar kommer att ha fästpunkter för att kunna skruva fast maskinen i golvet. Det bästa är att bekräfta detta med din lokala MACFAB distributör.