MACFAB LH500

  • Balpress funktioner

  • Balpress med låg höjd, perfekt där utrymmet är begränsat.
  • Lätt att transportera och installera.
  • Automatisk komprimeringscykel och ljussignal då balpressen är full och måste tömmas.
  • Helt automatiserad utstötare av bal: förenklar borttagandet av bal.
  • Tag ur bal med öppna dörrar.