MACFAB 40 Balpress

  • Fördelar

  • Den minsta balpressen i MACFABs serie.
  • Idealisk för platser där utrymme och höjd är begränsat.
  • Producerar en väldigt liten och kompakt bal.
  • Lämplig för små mängder av avfall.
  • Lämplig för garageuppfarter, detaljhandel, kontor, små hotellrörelser och verksamheter i centrala citykärnan.
  • Extra tillval

  • Lyftvagn för balar.
  • Tillgänglig med 110 V.