MACFAB 75 Balpress

  • Balpress

  • Passar där utrymmet är begränsat.
  • Denna balpress är anpassad för små till mellan volymer av avfall.
  • Extra tillval

  • Lyftvagn för balpress.
  • Finns med 110 volt strömförsörjning.
  • MACFAB Can Crusher tillägg: För komprimering av burkar och konservburkar från 5-20 liter. Krosstillägget höjer botten av balpressens kammare för att presshuvudet ska kunna komprimera med fullt slag. Kan även användas för plastbehållare, stålburkar och fiberburkar.
  • Galvaniserad yta.
  • PLC Panel med automatiserade komprimeringscykler och ljussignal då balpressen är full och måste tömmas.