MACFAB 75 med flera kamrar

 • Fördelar

 • Sparar hanteringstid med flera kammare: kan laddas medan en annan kammare komprimerar.
 • Flera kammare tillåter ett effektivt sätt för att separera olika material innan de pressas.
 • Lämplig för positionering där utrymmet är begränsat.
 • Kvarhållande klor för att minska återfjädring.
 • Rullguidat huvud för att underlätta rörelse.
 • Extra tillval

 • Ytterligare kammar kan läggas till.(Upp till sex).
 • Finns med 110 volt strömförsörjning.
 • Lyftvagn för balpress.
 • Galvaniserad yta.